Årsmøte og dugnad i vannlaget lørdag 22. september kl 10:00

Skrevet av

Oppmøte pumpehuset.

1. Godkjenning av innkalling
2. Regnskap
3. Vannavgift
4. Utbedringer.
5. Eventuelt
Vi starter dagen med årsmøte og fortsetter med dugnad, hvor det blant annet skal settes opp gjerde rundt brønnen.

Vi snakkes på dugnad og årsmøte!

Med vennlig hilsen
Tor Åge Bolsø