Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Tælveien veilag
Postadresse Betalingsadresse
Tælveien veilag Tælveien veilag
v/ Per Bjørnaas v/ Jon Sverre Sugaren
 Overlege Bratts vei 23 Meåsen
7026 Trondheim 7393 Rennebu
e-post:per.bjornaas@maskin.ntnu.no Bankgiro: 4260 71 23300
Styret
Leder Per Bjørnaas
 918 97 123
Styremedlem Jon Sverre Sugaren
915 13 575
Styremedlem Oddvar Hegglund
957 52 974

 

Personlig varamedlemmer for styrerepresentant:
Per Bjørnaas Håvard Nordbø
907 27 315
Jon Sverre Sugaren Jon Erik Gårsvold Skjerve
950 67 507
Oddvar Hegglund Odd Gunnar Karlsen
930 18 520

 

Valgkomite
Rune Hilstad
993 07 823
Gisle Eide 911 56 154

 

Revisorer 
Erik Myrmo
959 14 391
Grete Estenstad
412 65 747