Stoff til hjemmesiden

For å få en mer levende hjemmeside, oppfordres du til å bidra med stoff av type:
– Kjøreforhold Jøldalsveien, og hvor langt Jøldalsveien/Telveien er kjørbar.
– Om vinteren snø og ski forhold, og om sommeren insektplager.
– Opplevelse i fjellet. Suppler gjerne historien med bilder.
– Annen type stoff som kan interessere andre lesere på hjemmesiden.


Stoff kan leveres på SMS til nummer 930 86 110 eller til Anders Bakken sin e-post anenba@gmail.com
Forslag på forbedring av hjemmesiden kan sendes på til Anders Bakken sin e-post anenba@gmail.com.