Påminnelse om årsmøte

Vi minner om årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening, som foregår i BDO’s lokaler i Klæbuveien 127 B på Lerkendal torsdag 29. oktober kl.18.00.  Inngang vis a vis «Brakka». Agendaen for årsmøtet ligger ute på foreningens nettsider. Velkommen!

Les mer her

Nye forsinkelser for Telia

Vi er i dag blitt informert om nye forsinkelser for Telia i forhold til oppkobling mot mobilmasta i Jøldalen. Tidligere i høst ble vi informert at det var planen å komme på lufta i løpet av november. Nå er planen at oppkoblingen skal skje rett etter jul. Dette er fullt

Les mer her

Agenda for årsmøtet 29.10.2020

  Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2020 Torsdag 29. oktober 2020, kl.18.00 BDO Lerkendal, Klæbuveien 127 B, 7. etasje   AGENDA: Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av møteleder og sekretær Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsberetning Regnskap og budsjett Kontingenter; Fastsettelse av medlemskontingent Løypekjøring;

Les mer her

Tælveien veglag – Hytteskatt

På Årsmøte i Tælveien veglag den 19.09.2020 ble det bestemt videreføring av Hytteskatt. Hytteskatten gjelder i ett år fra 15. oktober og dekker vedlikehold av Tælveien og bomavgift for hytteeier/grunneier og besøkende til hytteeier/grunneier. Hytteskatten betales inn på konto 4260 71 23300 innen 15. oktober. Merk betaling med <Navn> –

Les mer her

Nye forsinkelser hos Telia

Telia melder i dag dessverre om ytterligere forsinkelser i forbindelse med montering og oppkobling av deres utstyr til mobilmasta i Vaulan. Ny forventet leveringsdato på radioutstyret er nå 19. oktober. I tillegg går det med tid til bygging, og dermed kan det bli november før Telia er på lufta.

Les mer her

Valuan Vannlag Årsmøtereferat 2020

Årets årsmøte og dugnad ble gjennomført med rekorddeltakelse i vakre Trollheimen. Styret vil benytte anledningen til å takke de som hadde anledning til å komme for innsatsen – fantastisk bra!! Vil også benytte anledningen til å takke Torbjørn som inviterte til «etterlag» på hytta – sosialt og veldig hyggelig!! Vedlagt

Les mer her