Jøldalsveien Hytteeierforening blir medlem av Norges Hytteforbund

Styret har besluttet å melde Jøldalsveien Hytteeierforening inn som medlem av Norges Hytteforbund med virkning fra 2021. Årskontingenten vil være kroner 3000. Foreningen jobber med saker som eiendomsskatt, kommunale avgifter/gebyrer, tomtefeste, lokaldemokrati og hyttenes samfunnsbetydning. Foreningen er høringsinstans før mange viktige og relevante saker besluttes. Som medlemmer i Norges Hytteforbund

Les mer her

Protokoll fra årsmøtet 2020

Årsmøtet for Jøldalsveien Hytteeierforening ble avviklet 29. oktober med hele 12 personer tilstede. Nedenfor kan du lese gjennom årsberetningen og protokollen fra møtet. Trykk her for å laste ned PDF: Jøldalsveien hytteeierforening – protokoll fra årsmøte 29.10. 2020

Les mer her

Påminnelse om årsmøte

Vi minner om årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening, som foregår i BDO’s lokaler i Klæbuveien 127 B på Lerkendal torsdag 29. oktober kl.18.00.  Inngang vis a vis «Brakka». Agendaen for årsmøtet ligger ute på foreningens nettsider. Velkommen!

Les mer her

Nye forsinkelser for Telia

Vi er i dag blitt informert om nye forsinkelser for Telia i forhold til oppkobling mot mobilmasta i Jøldalen. Tidligere i høst ble vi informert at det var planen å komme på lufta i løpet av november. Nå er planen at oppkoblingen skal skje rett etter jul. Dette er fullt

Les mer her

Agenda for årsmøtet 29.10.2020

  Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2020 Torsdag 29. oktober 2020, kl.18.00 BDO Lerkendal, Klæbuveien 127 B, 7. etasje   AGENDA: Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av møteleder og sekretær Valg av to personer til å underskrive protokollen Årsberetning Regnskap og budsjett Kontingenter; Fastsettelse av medlemskontingent Løypekjøring;

Les mer her

Tælveien veglag – Hytteskatt

På Årsmøte i Tælveien veglag den 19.09.2020 ble det bestemt videreføring av Hytteskatt. Hytteskatten gjelder i ett år fra 15. oktober og dekker vedlikehold av Tælveien og bomavgift for hytteeier/grunneier og besøkende til hytteeier/grunneier. Hytteskatten betales inn på konto 4260 71 23300 innen 15. oktober. Merk betaling med <Navn> –

Les mer her