Agenda for årsmøtet 24.10.2019

Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2019. Torsdag 24. oktober 2019, kl. 18.00

BDO Lerkendal, Klæbvuveien 127 B, 7. etasje.

  1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av dagsorden.

3. Valg av møteleder og sekretær.

4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

5. Årsberetning.

6. Regnskap og budsjett.

7. Kontingenter; • Fastsettelse av medlemskontingent

8. Løypekjøring; • Status løypenett og løypepreparering • Finansiering

9. Orienteringssaker; • Mobildekning – status • Jøldal Veglag – status og planer

10. Valg.

11. Eventuelt.

Trondheim 30. september 2019

For Styret

Odd Ustad