Agenda for årsmøtet 27. oktober 2022

Skrevet av

 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av møteleder og sekretær
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 5. Årsberetning
 6. Regnskap og budsjett
 7. Kontingenter;
 • Fastsettelse av medlemskontingent- endring?
 1. Løypekjøring;
 • Status løypenett og løypepreparering
 • Finansiering
 1. Hva vil vi med hytteeierforeningen?
 2. Valg