Brøyting av Tælveien vinteren 2018/2019

Skrevet av

Tælveien vil bli brøytet kommende vinter fram til Tippen. Det vil bli brøytet parkeringsplasser lags veien for hyttene som ligger før Tippen. På Tippen vil det bli brøytet plasser etter behov. Terje Frøseth er engasjert for jobben. Hytteskatt/årskort er oppjustert til kr. 1.250,- enkeltpasseringer kr. 100,-.

For mer info, se: https://www.joldalsveien.no/bompriser/