Innkalling til årsmøte 2020 i Tælveien veilag

Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veilag.
Årsmøtet avholdes den 19. september kl. 10:00 på Fredheim forsamlingshus i Grindal.
Dugnaden avholdes etter årsmøtet.
Innkalling/agenda for årsmøte finner du her.
Årsmøtet avholdes etter gjeldende smittevernregler for Covid19.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-med-inntil-200-personer

Les mer her

Ekstraordinert årsmøte i Tælveien veglag

Sted: Fredheim grendahus, Grindal
Tid: Søndag 10. sept, kl 17:00
Saksliste
1. Sammenslåing med Jøldal veglag ?
2. Vinterbrøyting
3. Bompenger
4. Valg av to medlemmer til styret i Tælveien
5. Eventuelt
Fint om dere kan gi beskjed hvis dere deltar
Med vennlig hilsen styret
Jostein Aas, tlf 900 41560
Jon Sverre Sugaren, tlf 915 13575
Atle Reitaas, tlf 934 48060…

Les mer her