Innkalling til årsmøte 2020 i Tælveien veilag

Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veilag. Årsmøtet avholdes den 19. september kl. 10:00 på Fredheim forsamlingshus i Grindal. Dugnaden avholdes etter årsmøtet. Innkalling/agenda for årsmøte finner du her. Årsmøtet avholdes etter gjeldende smittevernregler for Covid19. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-med-inntil-200-personer

Les mer her