Snart løypepreparering

I henhold til avtalen med Nerskogen Løypeforening er planen å starte maskinpreparering av skiløypa mellom Jøldalen og Bløtslettet på Nerskogen omkring 18.-19. desember. Avhengig av forholdene blir løypa deretter preparert ukentlig på fredag eller lørdag og noe oftere  i jula og vinterferien. Traseen er den samme som sist vinter. Derimot

Les mer her

Jøldalsveien Hytteeierforening blir medlem av Norges Hytteforbund

Styret har besluttet å melde Jøldalsveien Hytteeierforening inn som medlem av Norges Hytteforbund med virkning fra 2021. Årskontingenten vil være kroner 3000. Foreningen jobber med saker som eiendomsskatt, kommunale avgifter/gebyrer, tomtefeste, lokaldemokrati og hyttenes samfunnsbetydning. Foreningen er høringsinstans før mange viktige og relevante saker besluttes. Som medlemmer i Norges Hytteforbund

Les mer her

Påminnelse om årsmøte

Vi minner om årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening, som foregår i BDO’s lokaler i Klæbuveien 127 B på Lerkendal torsdag 29. oktober kl.18.00.  Inngang vis a vis «Brakka». Agendaen for årsmøtet ligger ute på foreningens nettsider. Velkommen!

Les mer her

Nye forsinkelser for Telia

Vi er i dag blitt informert om nye forsinkelser for Telia i forhold til oppkobling mot mobilmasta i Jøldalen. Tidligere i høst ble vi informert at det var planen å komme på lufta i løpet av november. Nå er planen at oppkoblingen skal skje rett etter jul. Dette er fullt

Les mer her

Tælveien veglag – Hytteskatt

På Årsmøte i Tælveien veglag den 19.09.2020 ble det bestemt videreføring av Hytteskatt. Hytteskatten gjelder i ett år fra 15. oktober og dekker vedlikehold av Tælveien og bomavgift for hytteeier/grunneier og besøkende til hytteeier/grunneier. Hytteskatten betales inn på konto 4260 71 23300 innen 15. oktober. Merk betaling med <Navn> –

Les mer her