Årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening ble gjennomført 16. oktober med kun sju medlemmer representert.      PROTOKOLL                                                               ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING 16. OKTOBER 2018   Til stede: Stein Birger Halvorsen Målfrid Halvorsen Morten Singsaas Yngvar Haugland Mette Rønning Anders Bakken Finn Hvoslef Odd Ustad Foreningen har 63 registrerte medlemmer, og

Les mer her

Mobilmasta på plass!

Til tross for tidlig vinter i fjellet har arbeidet med den nye mobilmasta i Jøldalen gått raskt framover. Både masta og huset er nå på plass ved siden ev det gamle punktet for geografisk oppmåling. Da er det håp om at Telenor og kanskje også Telia vil montere sendeutstyr i

Les mer her

Brøyting av Tælveien vinteren 2018/2019

Tælveien vil bli brøytet kommende vinter fram til Tippen. Det vil bli brøytet parkeringsplasser lags veien for hyttene som ligger før Tippen. På Tippen vil det bli brøytet plasser etter behov. Terje Frøseth er engasjert for jobben. Hytteskatt/årskort er oppjustert til kr. 1.250,- enkeltpasseringer kr. 100,-. For mer info, se:

Les mer her