Hei, hytteeiere i Jøldalen!

Som hytteeier og medlem av Jøldalsveien Hytteeierforening, tillater jeg meg å stille spørsmålet; har vi behov for og ønsker vi en hytteeierforening? Mitt svar er et ubetinget ja og er blant annet begrunnet i det følgende.

  • Uten hytteeierforenings engasjement ville det trolig fortsatt ikke vært dekning for mobiltelefon i Jøldalen.
Les mer her