Valuan Vannlag Årsmøtereferat 2020

Årets årsmøte og dugnad ble gjennomført med rekorddeltakelse i vakre Trollheimen. Styret vil benytte anledningen til å takke de som hadde anledning til å komme for innsatsen – fantastisk bra!! Vil også benytte anledningen til å takke Torbjørn som inviterte til «etterlag» på hytta – sosialt og veldig hyggelig!! Vedlagt

Les mer her