Valuan Vannlag Årsmøtereferat 2020

Årets årsmøte og dugnad ble gjennomført med rekorddeltakelse i vakre Trollheimen.
Styret vil benytte anledningen til å takke de som hadde anledning til å komme for innsatsen – fantastisk bra!!

Vil også benytte anledningen til å takke Torbjørn som inviterte til «etterlag» på hytta – sosialt og veldig hyggelig!!…

Les mer her