Utkobling av Vaulan Vannlag sin vannpumpe 29.11.21 kl 08.30 – 11.30

Tensio TS må ha utkobling for arbeide på strømnettet den 29.11.21 i perioden 08:30-11:30.

Pumpehuset tåler utkobling fint. Frostvakt og avfukter vil starte opp igjen ved innkobling når arbeidet er ferdig.

Som vanlig må pumpa resettes etter strømbrudd/utkobling. Informasjon om hvordan få i gang pumpen kan leses i skriv på veggen inne i pumpehuset eller under

Klikk for å få tilgang til VaulanVannlagFeilsoking.pdf

Les mer her

Valuan Vannlag Årsmøtereferat 2020

Årets årsmøte og dugnad ble gjennomført med rekorddeltakelse i vakre Trollheimen.
Styret vil benytte anledningen til å takke de som hadde anledning til å komme for innsatsen – fantastisk bra!!

Vil også benytte anledningen til å takke Torbjørn som inviterte til «etterlag» på hytta – sosialt og veldig hyggelig!!…

Les mer her