Flere bilder fra dugnaden den 30. september

Skrevet av

Vedlagt ligger bilder fra bespisningen hos Hegglund. Det er trivelig å være med på dugnad når så mange stiller opp.
Til sommeren vil det bli kalt inn til ny dugnad, hvor vi fortsetter videre innover Tælveien.