Grafisk
5-dagersvarsel for været.
Snøskredvarsel for Trollheimen region
 
 
 

Siste avleste snødybde.
Avlesing og innrapportering av snødybde er en manuell oppgave, som må
utføres av de som er i området.  Målestav for snødybde er montert
på myra ca. 20 m til venstre fra vinterparkeringen på Vaulan. Det betyr
at det bør være mulig å lese av snødybden fra veien.

Ved avlesing er det viktig at man ikke tråkker ned snøen rundt målestaven.  Ny avlesing sendes som e-post til Anders Bakken eller som SMS melding til telefon 930 86 110, hvis du ikke har tilgang til å registrere avlesning selv..Følgende informasjon skal sendes: snødybde i cm, dato og tid for avlesing.
Vindstyrke oversikt

Oppdateringsfrekvens