Jakt og fiske

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG SA.

NO 970 553 584 MVA

Styret: 

Leder Rolf Arne Bruholt                  909 22 848 – rolfafre@getmail.no

Nestleder Ole Martin Hårstad          976 46 353 – omhaarstad@hotmail.com

Styremedlem Ola I. Rokkones         975 46 578 – ola@55555.no

Styremedlem Camilla Aas               971 12 431 – aascamilla@gmail.com

Styremedlem Håvard Reitås            909 15 413 – haareit@hotmail.com

Jakttider og priser for sesongen 2019 – 2020.

Rypejakt :  Ingen salg av jaktkort. Området er utleid til jakt og trening i sesongen 2019 – 2020.       

Småviltjakt uten hund: 10.09.19 – 28.02.20.

Gjelder hare og annen småvilt unntatt rype og skogsfugl.

Sesongkort      kr. 700.-

2-døgnskort    kr. 200.-

Skogsfugljakt uten hund:   01.11.19 – 23.12.19.

Sesongkort     kr. 800.-

2-døgnskort    kr. 350.-

Harejakt med hund:           01.11.19 – 28.02.20.

Sesongkort    kr. 800.-

Voksen rådyrbukk:             10.08.19 – 23.12.19. 

Generell rådyrjakt:             25.09.19 – 23.12.19.

Ett kort per dyr    kr. 700.-

Kvote på 10 rådyr.  Det selges 20 kort. Rapporteringsplikt straks etter felling av dyr.

Salg av  Rådyrkort, – kun hos forretningsfører Knut Hårstad, telefon 911 56 124.

Det må dokumenteres at jegere kan skaffe ettersøkshund.

Merverdiavgift:  Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Kjøp av jaktkort:

Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på Voll,

Nerskogen Landhandel AS, Nerskogen og Bygdasenteret AS, Berkåk.

www.Inatur.no

Kontaktperson:

Spørsmål angående jakta rettes til Rolf Arne Bruholt, telefon 909 22 848.

Trollheimen Grunneierlag

Styret.