Jakt og fiske

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG SA.

Styret:
Leder Rolf Arne Bruholt                     909 22 848   –   rolfafre@getmail.no
Nestleder Ole Martin Hårstad          976 46 353   –   omhaarstad@hotmail.com
Styremedlem Ola I. Rokkones          975 46 578   –   ola@55555.no
Styremedlem Ragnhild K. Stene      412 29 358   –   ragnhild.kulbranstad@loqal.no
Styremedlem Håvard Reitås            909 15 413   –   haavard.reitaas@loqal.no

Jakttider og priser for sesongen 2017 – 2018

Rypejakt :  Ingen salg av jaktkort.  Området er utleid til jakt og trening i sesongen 2017 – 2018.       

Småviltjakt uten hund:  10.09.17 –  28.02.18
Gjelder hare og annen småvilt unntatt rype og skogsfugl.
Sesongkort      kr.  700.-
2-døgnskort    kr.   200.-

Skogsfugljakt uten hund:   01.11.17  –  23.12.17
Sesongkort     kr.  800.-
2-døgnskort    kr.  350.-

Harejakt med hund:         01.11.17  –  28.02.18
Sesongkort    kr.  800.-

Voksen rådyrbukk            10.08.17  –  23.12.17
Generell rådyrjakt            25.09.17  –  23.12.17
Ett kort per dyr    kr.  700.-

Kvote på 10 rådyr.  Det selges 20 kort.  Rapporteringsplikt straks etter felling av dyr.
Salg av  Rådyrkort, – kun hos forretningsfører Knut Hårstad, telefon 911 56 124.
Det må dokumenteres at jegere kan skaffe ettersøkshund.

Kjøp av jaktkort:
Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på Voll, Nerskogen Landhandel AS og Bygdasentret AS på Berkåk.

Kontaktperson:
Spørsmål angående jakta rettes til Rolf Arne Bruholt, telefon 909 22 848.

Trollheimen Grunneierlag
Styret.

 

Se kart for området (PS: Bildet er stort, så det vil ta litt tid å vise)
Fjellfiske i Rennebu – 2002

Stor-Ramsfjell
Kontaktperson: Harald Kvam, Nerskogen, tlf. 72426425
En sammenslutning av Ramsfjell grunneierlag, Refshuskollen grunneierlag, Leverdalen utmarkstråd, Trollheimen grunneierlag, Nerskogen grunneierlag, Erik Rokkones, Ivar Langklopp, Leif Cristian Sundset, Anders Vold, John Gisnås.

Områdegrensene følger Orkla elv til Grana, Grana elv til Storbrua, derfra Nerskogsveien til MinilIa, fra Minillbrua langs MinilIa til kommunegrensen mot Oppdal. Området er videre avgrenset av kommunegrensen til Gisna elv og så av denne til Orkla.
Følgende er unntatt: Orklas lakseførende del, Gisna fra Hullbekken og Granasjøen.

Granasjøen grunneierlag
Kontaktperson: Arve Bøe, Stamnan, tlf. 72 42 65 42
Granasjøen på Nerskogen. Fiske tillatt i perioden 15.06. – 01.10. Garnfiske tillatt fra 01.07.

Ilfjellet grunneierlag
Kontaktperson: Magnar Skjerve, tlf. 72 42 67 57
Langvatnet, Røravatnet, Finnvatnet, Hurundsjøen, Skrutjønna, Hurunda, Jønnsjøen, Ørvatnet, Hestvatnet, Ila og Jønnåa.

Rennebu Austre/Hauasetra grunneierlag
Kontaktperson: Jan Arve Nyberg, mob. 922 92 880
Døvatnet, Øvertjønna og tilstøtende elver og bekker + Nertjønna, Gunnartjønna og Buvatnet

JøldaI sameie
Kontaktperson: Odd Erik Stene, Grindal, tlf. 72 42 61 86 eller
Anders Nordbø, Grindal, tlf. 72 42 61 10
Langtjønna, Grønlitjønna, Jølvatnet, Ondustjønna, Vaultjønna, Tullhaugtjønna, Fjellbekken, Storbekken og Jøla.