Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Jøldalsveien Hytteeierforeningen
Postadresse Betalingsadresse
Jøldalsveien Hytteeierforening Jøldalsveien Hytteeierforening
v/ Odd Ustad v/ Stig Wærnes
Rømmestien 2 Solvangen 9
7300 ORKANGER 7027 TRONDHEIM
e-post: post@joldalsveien.no Bankgiro: 9235.18.24370
Funksjon  Navn  Telefon  Mobil 
Styreleder Odd Ustad
901 61 000
Nestleder Mette Rønning
916 03 985
Styremedlem Stig Wærnes
915 66 386

 

Valgkomite Tom Anders Thorstensen
414 67 544
Valgkomite Kåre Loraas
958 97 708

 

Webmaster Jo Hvoslef
472 70 110