Økning i løypeavgiften

Skrevet av

Jøldalsveien Hytteeierforening er ansvarlig for løypepreparering fra Vaulan og over til Bløtslettet på Nerskogen. Forrige sesong brukte foreningen 74.000 på løypepreparering, som betød en økning på nærmere 30.000 kroner fra året før. Vi får mange gode tilbakemeldinger på dette tilbudet både fra våre medlemmer og andre brukere av løypa. For å unngå å tære ytterligere på egenkapitalen var det stor enighet på foreningens årsmøte 28.10. om å øke den frivillige løypeavgiften fra 500 til 800 kroner. Løypeprepareringen skjer i et samarbeid med Nerskogen Løypeforening. Avgiften betales inn til bankkonto 9235.18.24370, og vi takker hjerteligst på forhånd!