Om Jøldalsveien Hytteforening

Velkommen!

Dette er en interesseforening for hytteeiere som benytter Jøldalsveien som adkomst til sin hytte. Foreningen ble etablert 26.08.02.

Foreningen har som mål å verne om medlemmenes felles interesser i forhold til Jøldalsveien og omkringliggende naturområder i samarbeid med grunneierne. Dette innebærer at foreningen for eksempel kan engasjere seg på følgende områder:

  • Talerør i forhold til Veilaget for Jøldalsveien.
  • Høringsinstans ved evt. utbygginger i området.

Foreningen teller i dag 62 medlemmer, og nye er hjertelig velkommen til en aktiv forening som også legger opp til sosiale aktiviteter.

Ønsker du å bli medlem, klikk her.