Siste nytt om mobildekningen i Jøldalen

I følge Rennebu kommune jobbes det fortsatt med å bedre mobildekningen i Jøldalen og tilstøtende områder. Planene går ut på å plassere en dekningsmast på Vordafjellet, og kommunen har gjort flere henvendelser til mulige bidragsytere. Trondhjems Turistforening skal behandle saken i styremøte. Kvikne Rennebu Kraftlag (Kraftlaget) har via Rennebu Næringsforening kommet med positive signaler. Dessuten har Sør-Trøndelag Fylkeskommune egen pott til mobilutbygging som det vil være aktuelt å søke på når nødvendig egenfinansiering er på plass.