Tælveien veglag – hytteskatt (årskort)

Skrevet av

Hytteskatt (årskort) gjeldene for periode 15. oktober til 15. oktober pålydende kr. 1250,- betales inn på konto 4260 71 23300. Merk betaling med <Navn> – hytteskatt <fra år>/<til år> (2018/2019). Som dokumentasjon for betalt bomavgift, gå inn på «Utførte betalinger» i nettbanken og velg «Skriv ut detaljer». Kvittering som presenteres skrives ut, kopieres og legges i hytteeier og besøkende til hytteeier sine biler.  Se Tælveien Veglag sine bompriser