113 – medisinsk nødtelefon

Resyme fra innlegget på årsmøtet i veilaget:

Ved behov for akutt nødhjelp ring:
110….brann
112…politi
113…medisinsk nødtelefon
Konsentrerer oss her om medisinsk nødtelefon 113. Dette nummeret ringer du hvis personer er syk eller skadet og du føler at du ikke behersker situasjonen alene eller vil ha veiledning av medisisnk personale.Ved tvil ring for å få avklart situasjonen.
Ved å ringe 113 kommer du i kontakt med AMK sentral. Den er fysisk plasert på St.Olavs hospital,bemannet med  medisinsk personale og personer som koordinerer redningsoppdrag.
Hvis dårlig telefonsignal ved skadestedet, gå opp på nærmeste høyde for å få bedre signal.

Prosedyrer ved kontakt med 113:
SNAKK ROLIG OG TYDELIG
Fortell :
HVEM du er
HVA som har skjedd
HVOR hen det har skjedd
Hold kontakten med operatør

For at ambulansepersonell lett skal finne stedet oppgi stedsnavn eller kartreferanse eller avtale møtested.
Ved behov for luftambulanse oppgi GPS koordinat eller kartreferanse eller stedsnavn.Hvis det er vanskelig prøv å oppgi nærmeste kjente sted  og gjør deg godt synlig i terrenget så mannskapet har mulighet til å  se deg.

Ved behov for snøskooter etc. har Rennebu Røde Kors hjelpekorps personer som er i beredskap døgnet rundt , året rundt. Ved skade sykdom kontaktes Hjelpekorpset via nødnummer 113.