Nye hyttefelt

Vaulan Hyttegrend er under behandling hos Kommunen. 2. gangs behandling vil bli foretatt i november, med planlagt sluttbehandling vinteren 2003. Reguleringsplan for Vaulan Hyttegrend kan leses her