Værinformasjon fra kamera og værstasjon i Vaulan

Værinformasjon fra kamera og værstasjon i Vaulan er nå operativ igjen – etter en uke uten oppdateringer.

Ingen har klaget på manglende informasjon, så da velger jeg å tolke dette til:

 • Informasjon leses ikke
 • Informasjon leses av brukere som ikke er medlem av Jøldalsveien Hytteeierforening
 • De med spesiell interesse for været har skaffet seg privat løsning etter at vi fikk 4G brebånd

Alle disse grunner kvalifiserer for at værinformasjon avvikles, noe som vil medføre:

 • Jøldalsveien Hytteierforening sin største utgiftspost – Telia bredbånd kan sies opp
 • Jeg slipper å bygge opp ny Win10 PC med all programvare som i dag kjører på en 7 år gammel Win7 PC.
Les mer her

Agenda for årsmøtet 29.10.2020

 

Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2020

Torsdag 29. oktober 2020, kl.18.00

BDO Lerkendal, Klæbuveien 127 B, 7. etasje

 

AGENDA:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap og budsjett
 • Kontingenter;
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Løypekjøring;
 • Status løypenett og løypepreparering
 • Eventuell utbedringer/utvidelse av løypenettet
 • Finansiering
 • Orienteringssaker;
 • Mobildekning – status
 • Jøldal Veglag – status og planer
 • Valg

 

 

Trondheim 23.

Les mer her

Betaling med Vipps

De som ønsker å betale frivillig løypeavgift, kroner 500 med Vipps kan nå gjøre det med å sende penger til 541206 – Jøldalsveien Hytteeierforening. De som velger å bruke bankkonto betaler inn til 9235.18.24370. Husk uansett å oppgi navn på betaler.…

Les mer her

Mobilmasta på plass!

Til tross for tidlig vinter i fjellet har arbeidet med den nye mobilmasta i Jøldalen gått raskt framover. Både masta og huset er nå på plass ved siden ev det gamle punktet for geografisk oppmåling. Da er det håp om at Telenor og kanskje også Telia vil montere sendeutstyr i løpet av høsten.…

Les mer her