Betalingsinformasjon

Innbetalinger knyttet til medlemskontingent og frivillig løypeavgift skal overføres til foreningens bankkontonummer: 9235.18.24370. Vipps 541206- Jøldalsveien Hytteeierforening.

Medlemskontingent er fortsatt kroner 400 pr år og gjelder for kalenderåret. I tillegg vedtok siste årsmøte å øke den frivillige løypeavgift til kroner 800 pr. år. Både medlemskontingenten og løypeavgiften går i sin helhet går til opparbeidelse av skispor fra Bløtslettet på Nerskogen til Vaulan og Dalan.

Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Klikk her.