Betalingsinformasjon

Innbetalinger knyttet til medlemskontigent og frivillig løypeavgift skal overføres til foreningens bankkontonummer: 9235.18.24370.

Medlemskontingent er kroner 400 pr år og gjelder for kalenderåret. I tillegg vedtok siste årsmøte å anmode medlemmene å betale inn en frivillig løypeavgift på kroner 500 pr. år, som i sin helhet går til opparbeidelse av skispor fra Bløtslettet på Nerskogen til Vaulan og Dalan.

Er du ikke medlem, men ønsker å bli det? Klikk her.