ITC

IT Compagniet as har levert og satt opp utstyr og programvare som benyttes i forbindelse med innsamling og publisering av værinformasjon fra Vaulan på Jøldalsveien Hytteeierforening sin hjemmeside. Utstyr og programvare i bruk i denne forbindelse kan nevnes:

Davis Vantage Pro værstasjon
MOBOTIX M22 WEB kamera
PC som mottar, bearbeider og publiserer informasjon fra værstasjon og WEB kamera
APC UPS for sikring av stabil strømforsyning
ambient weather Virtual Weather Station Internet Edition for innhenting og bearbeiding av værdata
Rhino Soft Serv-U FTP server for mottak av bilder fra WEB kamera
ambient weather ImageSalsa WebCam Software for bilde manipulering
kommunikasjonsutstyr

Hva vi ellers kan levere av tjenester og produkter kan leses her