Snart løypepreparering

I henhold til avtalen med Nerskogen Løypeforening er planen å starte maskinpreparering av skiløypa mellom Jøldalen og Bløtslettet på Nerskogen omkring 18.-19. desember. Avhengig av forholdene blir løypa deretter preparert ukentlig på fredag eller lørdag og noe oftere  i jula og vinterferien. Traseen er den samme som sist vinter. Derimot

Les mer her

Jøldalsveien Hytteeierforening blir medlem av Norges Hytteforbund

Styret har besluttet å melde Jøldalsveien Hytteeierforening inn som medlem av Norges Hytteforbund med virkning fra 2021. Årskontingenten vil være kroner 3000. Foreningen jobber med saker som eiendomsskatt, kommunale avgifter/gebyrer, tomtefeste, lokaldemokrati og hyttenes samfunnsbetydning. Foreningen er høringsinstans før mange viktige og relevante saker besluttes. Som medlemmer i Norges Hytteforbund

Les mer her

Protokoll fra årsmøtet 2020

Årsmøtet for Jøldalsveien Hytteeierforening ble avviklet 29. oktober med hele 12 personer tilstede. Nedenfor kan du lese gjennom årsberetningen og protokollen fra møtet. Trykk her for å laste ned PDF: Jøldalsveien hytteeierforening – protokoll fra årsmøte 29.10. 2020

Les mer her

Påminnelse om årsmøte

Vi minner om årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening, som foregår i BDO’s lokaler i Klæbuveien 127 B på Lerkendal torsdag 29. oktober kl.18.00.  Inngang vis a vis «Brakka». Agendaen for årsmøtet ligger ute på foreningens nettsider. Velkommen!

Les mer her

Nye forsinkelser for Telia

Vi er i dag blitt informert om nye forsinkelser for Telia i forhold til oppkobling mot mobilmasta i Jøldalen. Tidligere i høst ble vi informert at det var planen å komme på lufta i løpet av november. Nå er planen at oppkoblingen skal skje rett etter jul. Dette er fullt

Les mer her