Årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening ble gjennomført 16. oktober med kun sju medlemmer representert.      PROTOKOLL                                                               ÅRSMØTE I JØLDALSVEIEN HYTTEEIERFORENING 16. OKTOBER 2018   Til stede: Stein Birger Halvorsen Målfrid Halvorsen Morten Singsaas Yngvar Haugland Mette Rønning Anders Bakken Finn Hvoslef Odd Ustad Foreningen har 63 registrerte medlemmer, og

Continue reading

Mobilmasta på plass!

Til tross for tidlig vinter i fjellet har arbeidet med den nye mobilmasta i Jøldalen gått raskt framover. Både masta og huset er nå på plass ved siden ev det gamle punktet for geografisk oppmåling. Da er det håp om at Telenor og kanskje også Telia vil montere sendeutstyr i

Continue reading