Ekstraordinert årsmøte i Tælveien veglag

Sted: Fredheim grendahus, Grindal
Tid: Søndag 10. sept, kl 17:00
Saksliste
1. Sammenslåing med Jøldal veglag ?
2. Vinterbrøyting
3. Bompenger
4. Valg av to medlemmer til styret i Tælveien
5. Eventuelt
Fint om dere kan gi beskjed hvis dere deltar
Med vennlig hilsen styret
Jostein Aas, tlf 900 41560
Jon Sverre Sugaren, tlf 915 13575
Atle Reitaas, tlf 934 48060…

Les mer her

Årsmøte og dugnad i vannlaget lørdag 9. september kl 10:00 – oppdatert 21.08

Oppmøte pumpehuset.

1. Godkjenning av innkalling
2. Regnskap
3. Vannavgift
4. Utbedringer.
5. Eventuelt

Vi starter dagen med årsmøte og fortsetter med dugnad.
Gjøremålsliste utarbeides av Per.

Per skriver:
«For årets dugnad er det ikke planlagt spesielle gjøremål. Vi tar en sjekk av pumpe, trykktank og de øvrige tekniske installasjonene, samt en vurdering på om pumpekummen må vaskes.…

Les mer her

Omadressering av Adressa

Når Adressa omadresseres til

c/o Vaulan eller Dalan
Ræset Grindal
7393 Rennebu

vil avisa bli levert i aviskasse på Ræset Grindal uten påført navn i henhold til krav fra Posten. Kundeservice hos Adressa skriver «Leveringen til Ræset Grindal blir levert med posten på en «Unavnet» rute.…

Les mer her

Sommersesongen i gang i fjellet

Lørdag var det fjellfest på Jøldalshytta, men dessverre skremte nok været mange fra å ta turen til fjells.   Hytta skal være åpen i nesten tre måneder, og det ligger mange muligheter foran oss i et fantastisk terreng. Innimellom regnbygene var det flott i fjellet også i helga.…

Les mer her

Et svanepar hekker i år også

Et svanepar hekker ved Langvatnet i år også. I fjor gikk det galt og fuglene forlot reiret etter å ha lagt 1 egg.

Rugeperioden varer ut juni.

Ber alle om å være aktsomme og holde seg på avstand i denne perioden da fuglene lett kan sky reiret hvis de blir forstyrret.…

Les mer her