Agenda for årsmøtet 29.10.2020

Skrevet av

 

Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2020

Torsdag 29. oktober 2020, kl.18.00

BDO Lerkendal, Klæbuveien 127 B, 7. etasje

 

AGENDA:

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder og sekretær
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen
 • Årsberetning
 • Regnskap og budsjett
 • Kontingenter;
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Løypekjøring;
 • Status løypenett og løypepreparering
 • Eventuell utbedringer/utvidelse av løypenettet
 • Finansiering
 • Orienteringssaker;
 • Mobildekning – status
 • Jøldal Veglag – status og planer
 • Valg

 

 

Trondheim 23. september 2020

For styret

Odd Ustad