Årsmøte 17. oktober 2017 kl. 18.00

Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2017.
Tirsdag 17. oktober 2017, kl. 18.00
BDO Lerkendal, Klæbvuveien 127 B, 7. etasje.

AGENDA:
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden.
3. Valg av møteleder og sekretær.
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
5. Årsberetning.
6. Regnskap og budsjett.
7. Kontingenter;
• Fastsettelse av medlemskontingent
8. Løypekjøring;
• Utvidelse av maskinpreparert trase?
• Finansiering
9. Orienteringssaker;
• Mobildekning – status
• Veglaget – pris/brøyting av sideveier
10. Valg.
11. Eventuelt.

Trondheim 4. september 2017.
For Styret
Odd Ustad