Årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening tirsdag 16. oktober

Det blir årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening tirsdag 16. oktober i lokalene til BDO på Lerkendal i Trondheim. Som det framgår av vedlagte agenda er det en egen post for Eventuelt på årsmøtet. Styret setter stor pris på om medlemmene melder inn saker til årsmøtet under denne posten. For øvrig håper vi på godt oppmøte på årsmøtet.

 

 

Innkalling til årsmøte i Jøldalsveien Hytteeierforening 2018

Tirsdag 16. oktober 2018, kl. 18.00

BDO Lerkendal, Klæbvuveien 127 B, 7. etasje.

 

AGENDA:

 • Godkjenning av innkalling.
 • Godkjenning av dagsorden.
 • Valg av møteleder og sekretær.
 • Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 • Årsberetning.
 • Regnskap og budsjett.
 • Kontingenter;
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Løypekjøring;
 • Utvidelse av maskinpreparert trase?
 • Finansiering
 • Orienteringssaker;
 • Mobildekning – status
 • Valg.
 • Eventuelt.

 

 

Trondheim 11. september 2018

For Styret

Odd Ustad