Utkobling av Vaulan Vannlag sin vannpumpe 29.11.21 kl 08.30 – 11.30

Tensio TS må ha utkobling for arbeide på strømnettet den 29.11.21 i perioden 08:30-11:30.

Pumpehuset tåler utkobling fint. Frostvakt og avfukter vil starte opp igjen ved innkobling når arbeidet er ferdig.

Som vanlig må pumpa resettes etter strømbrudd/utkobling. Informasjon om hvordan få i gang pumpen kan leses i skriv på veggen inne i pumpehuset eller under

Klikk for å få tilgang til VaulanVannlagFeilsoking.pdf

Les mer her