Tælveien veglag – Hytteskatt

På Årsmøte i Tælveien veglag den 19.09.2020 ble det bestemt videreføring av Hytteskatt. Hytteskatten gjelder i ett år fra 15. oktober og dekker vedlikehold av Tælveien og bomavgift for hytteeier/grunneier og besøkende til hytteeier/grunneier. Hytteskatten betales inn på konto 4260 71 23300 innen 15. oktober. Merk betaling med <Navn> –

Les mer her

Valuan Vannlag Årsmøtereferat 2020

Årets årsmøte og dugnad ble gjennomført med rekorddeltakelse i vakre Trollheimen. Styret vil benytte anledningen til å takke de som hadde anledning til å komme for innsatsen – fantastisk bra!! Vil også benytte anledningen til å takke Torbjørn som inviterte til «etterlag» på hytta – sosialt og veldig hyggelig!! Vedlagt

Les mer her

Innkalling til årsmøte 2020 i Tælveien veilag

Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veilag. Årsmøtet avholdes den 19. september kl. 10:00 på Fredheim forsamlingshus i Grindal. Dugnaden avholdes etter årsmøtet. Innkalling/agenda for årsmøte finner du her. Årsmøtet avholdes etter gjeldende smittevernregler for Covid19. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-med-inntil-200-personer

Les mer her