Tælveien Vinterbrøyting betalingsfrist 31.01.20

Følgende ble enstemmig vedtatt på Tælveien veilag sitt årsmøte 14. september:Det brøytes inn til Hegglund fra påske med følgende plan for finansiering:Alle hytteeiere skal betale for parkeringsplass.Hytteeierne opp til Tippen skal betale kr. 750,00Hytteeierne etter Tippen skal betale kr. 1500,00Betaling skal skje inn til Tælveien veilag sin konto 4260 71

Les mer her