Tælveien veglag – Hytteskatt

På Årsmøte i Tælveien veglag den 19.09.2020 ble det bestemt videreføring av Hytteskatt. Hytteskatten gjelder i ett år fra 15. oktober og dekker vedlikehold av Tælveien og bomavgift for hytteeier/grunneier og besøkende til hytteeier/grunneier. Hytteskatten betales inn på konto 4260 71 23300 innen 15. oktober. Merk betaling med <Navn> –

Les mer her

Valuan Vannlag Årsmøtereferat 2020

Årets årsmøte og dugnad ble gjennomført med rekorddeltakelse i vakre Trollheimen. Styret vil benytte anledningen til å takke de som hadde anledning til å komme for innsatsen – fantastisk bra!! Vil også benytte anledningen til å takke Torbjørn som inviterte til «etterlag» på hytta – sosialt og veldig hyggelig!! Vedlagt

Les mer her

Innkalling til årsmøte 2020 i Tælveien veilag

Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veilag. Årsmøtet avholdes den 19. september kl. 10:00 på Fredheim forsamlingshus i Grindal. Dugnaden avholdes etter årsmøtet. Innkalling/agenda for årsmøte finner du her. Årsmøtet avholdes etter gjeldende smittevernregler for Covid19. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#arrangementer-med-inntil-200-personer

Les mer her

Tælveien Vinterbrøyting betalingsfrist 31.01.20

Følgende ble enstemmig vedtatt på Tælveien veilag sitt årsmøte 14. september:Det brøytes inn til Hegglund fra påske med følgende plan for finansiering:Alle hytteeiere skal betale for parkeringsplass.Hytteeierne opp til Tippen skal betale kr. 750,00Hytteeierne etter Tippen skal betale kr. 1500,00Betaling skal skje inn til Tælveien veilag sin konto 4260 71

Les mer her