Brøyting av Tælveien vinteren 2018/2019

Tælveien vil bli brøytet kommende vinter fram til Tippen. Det vil bli brøytet parkeringsplasser lags veien for hyttene som ligger før Tippen. På Tippen vil det bli brøytet plasser etter behov. Terje Frøseth er engasjert for jobben. Hytteskatt/årskort er oppjustert til kr. 1.250,- enkeltpasseringer kr. 100,-. For mer info, se:

Les mer her

Tælveien veglag – årsmøte og dugnad 8. sep 2018

Styret innkaller herved til årsmøte/dugnad i Tælveien veglag. Årsmøtet/Dugnad avholdes den 08. september kl. 1000. Vi møtes ved Hytta til Hegglund der vi satser på å kunne avholde årsmøtet ute/på terrassen. For dugnaden trenger vi: Ryddesag, motorsag, aggregat og bormaskin for montering av brøytestikker. Josten stiller med traktor og fliskutter.

Les mer her

Omadressering av Adressa

Ved omadressering av Adressa til: Navn, c/o: Dalan eller Vaulan, Ræset Grindal, 7393 Rennebu resulterer dette at Adressa legges i aviskasse i Ræset Grindal UTEN påført adresse informasjon, da Adressa har sluttet å merke avsier som omadresseres med adresse informasjon. For å slippe at alle skal kjøre til Ræset Grindal

Les mer her