Endelig har arbeidet med ny mobilmast startet!

Denne uka startet endelig arbeidet med den nye mobilmasta som skal gi god mobildekning i det meste av Jøldalen. På parkeringsplassen nedenfor Moen hyttefelt har to store kabeltromler kommet på plass. Det er også igangsatt arbeid der masta skal stå, på det gamle oppmålingspunktet vest for Moen. I følge Rennebu kommune skal masta være på plass og gode mobilforhold en realitet i løpet av året. Og det er det mange som gleder seg til!