Godt besøkt årsmøte

Årsmøtet for Jøldalsveien Hytteeierforening ble avviklet torsdag 24. oktober på Lerkendal i Trondheim med hele 17 personer tilstede. Der ble det vedtatt å opprettholde den årlige medlemskontingenten på kroner 400 og frivillig løypeavgift på kroner 500. Foreningen hadde ved årsmøtet 61 betalende medlemmer, som er en pen økning i forhold til 52 året før. 52 personer, mot 36 året før betalte inn den frivillige løypeavgiften.

Økonomien i foreningen er relativt god takket være bidrag fra medlemmene, løypeavgiften og tilskudd til løypepreparering fra Rennebu kommune og Jøldal Veglag. Odd Ustad ble gjenvalgt som styreleder for to år, mens Mette Rønning ble gjenvalgt som styremedlem for to år. Finn Hvoslef ble gjenvalgt som revisor for ett år, mens Tom Anders Thorstensen og Kåre Lorås ble gjenvalgt som valgkomite for ett år.

Årsberetningen og protokollen fra årsmøtet vil bli lagt ut her ganske snart.