Hvor har det blitt av sangsvanene?

Er det noen som vet hva som skjedde med sangsvanene
som hekket ved Langvatnet i sommer?
20 juni var jeg inne ved Langvatnet og sjekket at svanene var der, og den ene lå
på reiret. Etter beregning skulle klekking skje i overgangen juni/juli.
1 juli var jeg tilbake men da var fuglene borte.
Bare noen skallrester ligger igjen i reiret.
Dette er 3 året at hekkinga ved Langvatnet blir mislykket.
At sangsvaner hekker så langt vest er etter det jeg vet sjeldent så derfor er det ekstra synd.
For 4 år siden var hekkinga vellykket med 6 kyllinger.
Hvis noen har observert noe så vil jeg gjerne vite.
Min e-post adresse er torkilr@getmail.no

Hilsen
Torkil Rinnan