Innbetaling av kontingent og frivillig løypeavgift

På årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening 24. oktober ble dert vedtatt å opprettholde gjeldende satser på kroner 400 i medlemskontingent og kroner 500 i frivillig løypeavgift også for kommende sesong. Kontingent og løypeavgift kan betales inn til bankkonto 9235.18.24370.