Jøldalsveien Hytteeierforening blir medlem av Norges Hytteforbund

Skrevet av

Styret har besluttet å melde Jøldalsveien Hytteeierforening inn som medlem av Norges Hytteforbund med virkning fra 2021. Årskontingenten vil være kroner 3000. Foreningen jobber med saker som eiendomsskatt, kommunale avgifter/gebyrer, tomtefeste, lokaldemokrati og hyttenes samfunnsbetydning. Foreningen er høringsinstans før mange viktige og relevante saker besluttes. Som medlemmer i Norges Hytteforbund vil foreningen og medlemmene kunne få bistand fra hytteforbundets samarbeidspartnere BDO Norge, advokatfirmaet Økland & Co og Forum for natur og friluftsliv. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om Norges Hytteforbund på nyåret.