Løypekjøring vinteren 2017/2018

Før den forestående skisesongen har vi gjort avtale med Nerskogen løypeforening om preparering av traseen fra Bløtslettet til Vaulan og Dalan. Fra lørdag 16. desember og fram til vinterferien vil løypa i utgangspunktet bli preparert hver lørdag, og etter vinterferien hver onsdag og lørdag. I vinterferien og påska prepareres det annenhver dag. Det vil løpende bli orientert om løypeprepareringen her på hjemmesidene.

På foreningens årsmøte tidligere denne uka ble det vedtatt å opprettholde en frivillig løypeavgift på kroner 500. Dette er en avgift som ikke er begrenset til foreningens medlemmer, men som hvem som helst som setter pris på tilbudet kan betale inn til konto 9235.18.24370.