Løypepreparering og løypeavgift sesongen 2018/2019

Vi har også for kommende sesong inngått avtale med Nerskogen Løypeforening om preparering av traseen mellom Bløtslettet og Vaulan/Dalan. Fra og med lørdag 15. desember vil løypa blir preparert regelmessig fram til 22. april neste år, som er 2. påskedag. Prepareringen skjer i utgangspunktet to ganger ukentlig og hyppigere i jula, vinterferien og påska.

Løypeprepareringen koster Jøldalsveien Hytteeierforening mer enn 65.000 kroner i året. Et beløp det ikke er mulig å dekke inn med medlemskontingent og frivillig medlemsavgift fra våre medlemmer, samt tilskudd fra veglaget og kommunen. Vi vet at dette har blitt et populært og mye brukt tilbud også for andre enn foreningens medlemmer, og håper derfor de dette gjelder også ser nytten og gleden av å bidra. Den frivillige løypeavgiften er også for kommende sesong på kroner 500, og kan innbetales til bankkonto 9235.18.24370. Husk å merke innbetalingen med navn. Vi håper mange kjenner sin besøkelsestid og takker på forhånd for bidragene!