Medlemskontingent og frivillig løypeavgift

I løpet av kort tid vil medlemmene motta informasjon om medlemskontingent og frivillig løypeavgift. Årsmøtet vedtok tidligere denne uka å opprettholde kroner 400 som medlemskontingent og kroner 500 i frivillig løypeavgift. Dersom noen er utålmodige etter å betale inn sine bidrag så snart som mulig, så er for ordens skyld foreningens bankkontonummer 9235.18.24370.