Medlemskontingent og løypeavgift

Skrevet av

Som tidligere meddelt vedtok årsmøtet å holde satsene for medlemskontingent og løypeavgift uforandret for 2020/2021. Det betyr at medlemskapet fortsatt koster bare kroner 400, mens den frivillige løypeavgifta er kroner 500. Vi opplever en betydelig økning i timeprisen for løypepreparering fra i fjor til i år, og vi håper derfor på god økonomisk oppslutning om foreningens arbeid. Kontingent og løypeavgift betales til bankkonto 9235.18.24370. Husk å merke innbetalingen med navn.