Nye forsinkelser for Telia

Skrevet av

Vi er i dag blitt informert om nye forsinkelser for Telia i forhold til oppkobling mot mobilmasta i Jøldalen. Tidligere i høst ble vi informert at det var planen å komme på lufta i løpet av november. Nå er planen at oppkoblingen skal skje rett etter jul. Dette er fullt og helt Telias eget ansvar, og vi kan ikke annet enn å beklage overfor Telia-abonnentene.