Økning i medlemstallet

Jøldalsveien Hytteeierforening har nå 58 medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år. Det er en positiv økning fra i fjor, da foreningen hadde 52 betalende medlemmer. Det er fortsatt noen tidligere medlemmer som ikke har betalt kontingent, og som kan gjøre det til bankkonto 9235.18.24370. I tillegg har 45 personer betalt inn frivillig løypeavgift på kroner 500. Det er samme antall som i fjor. Husk å merke alle innbetalinger med navn. Styret takker for alle bidrag!