Protokoll fra årsmøtet 2020

Årsmøtet for Jøldalsveien Hytteeierforening ble avviklet 29. oktober med hele 12 personer tilstede. Nedenfor kan du lese gjennom årsberetningen og protokollen fra møtet.

Trykk her for å laste ned PDF: Jøldalsveien hytteeierforening – protokoll fra årsmøte 29.10. 2020