Referat fra årsmøte 28.10.2021

Skrevet av

Lenke til referat fra årsmøte.

På årsmøtet 28.oktober ble det vedtatt å holde medlemskontingenten uforandret på 400 kroner, mens den frivillige løypeavgiften ble vedtatt av årsmøtet økt fra 500 til 800 kroner. Forrige vinter brukte foreningen 74.000 kroner på løypepreparering. Det betyr at hele inntektsgrunnlaget går til opparbeiding og vedlikehold av skispor. Det vil i praksis si hele kontingenten, den frivillige løypeavgiften, 20.000 i tilskudd fra kommunen og 10.000 i tilskudd fra veglaget. Vi forventer tilsvarende utgift kommende sesong. Det var stor enighet blant de 13 medlemmene som deltok på årsmøtet at skispor er foreningens første prioritet. Årsmøtet gjenvalgte Odd Ustad som leder for to nye år. Styremedlem Mette Rønning ble også gjenvalgt for to nye år. Kasserer Stig Wærnes var ikke på valg. Medlemmene får tilsendt referat fra årsmøtet. Det blir også lagt ut her. Medlemskontingent og frivillig løypeavgift betales inn til bankkonto 9235.18.24370.