Snart løypepreparering

Skrevet av

I henhold til avtalen med Nerskogen Løypeforening er planen å starte maskinpreparering av skiløypa mellom Jøldalen og Bløtslettet på Nerskogen omkring 18.-19. desember. Avhengig av forholdene blir løypa deretter preparert ukentlig på fredag eller lørdag og noe oftere  i jula og vinterferien. Traseen er den samme som sist vinter. Derimot er det planlagt både utbedringer og utvidelser av løypa før neste sesong. Nødvendig arbeid i terrenget blir gjort til sommeren.