Stans i løypeprepareringen inntil videre

Skrevet av

Rennebu kommune har bedt Nerskogen Løypeforening å stanse all løypepreparering inntil videre på grunn av Corona-situasjonen. Det innebærer også at løypa fra Bløtslettet til Vaulan/Dalan ikke vil bli preparert før tillatelse til dette igjen vil foreligge.