Telia-forhold etter ferien

Skrevet av

Det er mange som lurer på hva som skjer med  Telias oppkobling i den nye mobilmasta i Jøldalen. Etter en henvendelse til Telia i dag har vi fått vite at radioutstyr og antenner til masta nettopp er bestilt, men at det for tiden er lang leveringstid på utstyret. Montering vil derfor trolig ikke skje før etter sommerferien.