Tid for å betale kontingent og løypeavgift

Skrevet av

Årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening vedtok 28.10.2021 å opprettholde medlemskontingenten på 400 kroner, mens den frivillige løypeavgiften ble vedtatt økt fra 500 til 800 kroner. Kontingent og løypeavgift betales til bankkonto 9235.18.24370. Husk å merke innbetalingen med navn.