Tid for å betale medlemskontingent og løypeavgift

På årsmøtet i Jøldalsveien Hytteeierforening 16. oktober ble det vedtatt å opprettholde medlemskontingenten på 400 kroner og frivillig løypeavgift på 500 kroner også for kommende sesong. Kontingent og løypeavgift betales inn på konto 9235.18.24370. Husk å merk innbetalingen med navn.