Tilbakemeldinger om løypetraseen

Skiløypetraseen anses som ferdig utbygd når et par utbedringsarbeider er gjort for å flytte løypa bort fra bløte myrpartier. Dette er etter ønske fra løypemaskinføreren. Løypelengden blir som før.

Dette gjelder:

  • Ca. 100 m løyper i et bløtt område 500 m N for Hela. Ikke kartvedlegg.
  • Flytting av traseen til Sør for TELVEIEN på strekningen TIPPEN-TELMYRAN. Kartvedlegg: O2.

Hytteeierforeningen ønsker tilbakemeldinger fra medlemmer og brukere om alternativene nedenfor eller eventuelle andre forbedringer. Foreningen har i dag to forslag til slike forbedringer.

  • Alternativ trase ovenfor og vest for hyttene på VAULAN. Litt lenger løype, men krysser ikke intern bilvei. Enveis preparering i hovedtrase og alternativ trase. Kartvedlegg: A1.
  • Alternativ trase TIPPEN – HELA høyere opp i TELFJELLET. Mere variert løype enn dagens noe monotone løype. Enveis preparering på hovedtrase og alternativ trase. Kartvedlegg: A2.

Send eventuelle tilbakemeldinger til yngvar.haugland@live.no innen 1. mai 2019.

Kartvedlegg O2

Kartvedlegg O2

Kartvedlegg A1

Kartvedlegg A1

Kartvedlegg A2

Kartvedlegg A2